2018-10-18

Obowiązek informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 87 641 02 03.

- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_ops_sztabin@podlaskie.pl

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

- W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.

- W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.

- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

Załączniki

  Obowiązek informac...y - 300+.docx 17,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac...y - 500+.docx 17,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac...płacowe.docx 17,2 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac...zkaniowe.docx 17,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac...atantów.docx 17,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac...ntacyjny.docx 17,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac...holowych.docx 17,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac...ubliczna.docx 16,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac... Rodziny.docx 17,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac...acja VAT.docx 16,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac... uczniom.docx 17,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac... życiem.docx 17,08 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac...e i inne.docx 17,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac...arketing.docx 17,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac...przemocy.docx 17,08 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac...odzącej.docx 16,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac...nica akt.docx 16,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac...rodzinne.docx 17,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac...łecznej.docx 17,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac...drowotne.docx 17,19 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac... rodziny.docx 17,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Obowiązek informac...ahentów.docx 16,89 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się